Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesi için son gün 30 Kasım

Başvuruları 30 Eylül’de sona eren 7326 sayılı Kanun zarfında yapılandırılan borçların birincil taksit ödemeleri 30 Kasım tarihine kadar yapılabiliyor. İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık’ta sona eriyor. Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için birincil iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

ÖDEMELER ATM’LERDE DE YAPILIYOR

Kanunun getirdiği imkanlardan kullanmak isteyenlerin başvuruları sonucunda manâlı miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet’ten yapılabildiği gibi SGK’nın anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM’leri, internet veya mobil bankacılık aracıyla da yapılabiliyor.

PRİM BORÇLARINI YAPILANDIRAN KİŞİ SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Yapılandırma Kanunu zarfında 1 milyonun üstünde vatandaşın Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Durumu Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, gereksiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakları, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, iş hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4B (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları yapılandırıldı. Yapılandırılan prim borçlarının geç kalma zammı ve cezası ile kanuni faizinin silindiği gibi borç tutarları da Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50’si silindi. Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneğiyle borçlarını 36 ayda ödeme imkanı buldu.

GELİR TESTİ İÇİN SON KULLANIM TARİHİNİ KAÇIRMAYIN

Bugüne dek hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşların 30 Kasım tarihine kadar gelir testi yaptırmaları durumunda meydana çıkan sonuca tarafından geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Sigorta primi devlet göre karşılananlar genel sıhhat sigortasına hiçbir ödeme yapmadan sağlık hizmetinden de bedava yararlanabilecek.

2021 yılı Nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borcunu ödemek isteyen vatandaşlar, bu borçlara ait geç kalma zammı ve geç kalma cezası alınmaksızın yalnızca prim borç asıllarını 31 Aralık tarihine değin ödeyebilecekler.

Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesi için son gün 30 KasımYorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir