Varlıklarını TL’ye dönüştüren kurumların, faiz ve kâr payları vergilendirilmeyecek! Resmi Gazete’de de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Vergi Yöntem Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değiştirme Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

MALİ TABLOLAR ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULMAYACAK

Kanuna kadar, geçici aidat dönemleri de dahil edinmek üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici aidat dönemlerinde Ödenti Kanunu kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine ast tutulmayacak.

Enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirli dönemler, “enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem” olarak değerlendirilecek. 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolar ise enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine bağlı olacak.

Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/hasar farkı, geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilecek. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl karı vergiye bağlı tutulmayacak, geçmiş sene zararı hasar olarak kabul edilmeyecek.

TL DÖNÜŞÜMÜNE VERGİ İSTİSNASI

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk lirasının payının artırılarak parasal istikrarın desteklenmesi nedeniyle, tanıdık olmayan paralarını Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, değişim sırasında oluşan kur farkı kazançları da dahil edinmek üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergiden istisna olacak.

KUR FARKI KAZANÇLARININ SON 3 AYA İSABET EDEN KISMI VERGİDEN İSTİSNA EDİLECEK

Kurumların döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan tanıdık olmayan paralarını dördüncü geçici aidat dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine değin Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlıkları minimum 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ile katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının son 3 avuç içi isabet eden kısmı vergiden istisna edilecek.

Ayrıca tanıdık olmayan para cinsinden varlıkların Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kur farkı kazançları ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları vergilendirilmeyecek. Mezkur istisnaya, dönüşümün desteklenmesi zarfında Merkez Bankası göre yapılan takviye ödemeleri ve dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan faiz ve kar payları da dahil olacak.

Bu kapsamda bir geçici ödenti döneminden daha sonra Türk lirasına dönüşümün gerçekleşmesi durumunda dönem sonu ile Türk lirasına çevrildiği tarih aralığına isabet eden kur farkı kazançları da vergiden istisna edilecek.

Kurumların, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile bitmiş ve külüstür altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini mutasyon fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, açıklanmış minimum süreler zarfında değerlendirmeleri durumunda, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kurum kazancı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil almak üzere bu kapsamda açılan hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile öteki kazançlar da vergilendirilmeyecek.

ZARAR OLUŞURSA KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK

Gerek tanıdık olmayan paraların gerekse altın hesaplarının Türk lirasına dönüşme esnasında yabancı paraların veya altın hesaplarının değerlenmesinden bir hasar oluşması halinde bu hasar, kurum kazancının tespitinde dikkate alınacak.

Bu istisnalar, kazançları bilanço esasına göre saptama edilen kazanç vergisi mükellefleri için de geçerli olacak. Bu kapsamda açılan hesaplardan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, istisna edilen tutarlar nedeniyle vaktinde tahakkuk ettirilmeyen vergiler, cinayet ve geç kalma faizi uygulanarak tahsil edilecek.Yorum yapın