Varlıklarını TL’ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası Meclis’te kabul edildi

Ödenti Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değiştirme Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

ENFLASYON DÜZENLEMESİ UYGULAMASI ERTELENDİ

Kanuna kadar, geçici ücret dönemleri de dahil edinmek üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici ücret dönemlerinde Ödenti Kanunu kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın finansal tablolar enflasyon düzeltmesine bağlı tutulmayacak. Enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler “enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem” olarak değerlendirilecek. 31 Aralık 2023 tarihli parasal tablolar ise enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine ast tutulacak.

Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/hasar farkı, geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilecek. Bu şekilde saptama edilen geçmiş sene karı vergiye alt tutulmayacak, geçmiş sene zararı zarar olarak kabul edilmeyecek.

TL DÖNÜŞÜMÜNE VERGİ İSTİSNASI

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk lirasının payının artırılarak mali istikrarın desteklenmesi amacıyla, tanıdık olmayan paralarını Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, mutasyon esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil elde etmek üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergiden istisna olacak.

Kurumların döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan tanıdık olmayan paralarını dördüncü geçici ücret dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine değin Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlıkları en düşük 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının son 3 aya isabet eden kısmı vergiden istisna edilecek.

Ayrıca yabancı para cinsinden varlıkların Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kur farkı kazançları ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları vergilendirilmeyecek. Mezkur istisnaya, dönüşümün desteklenmesi dahilinde Merkez Bankası kadar yapılan yardım ödemeleri ve dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan faiz ve kar payları da dahil olacak.

Bu kapsamda bir geçici aidat döneminden sonra Türk lirasına dönüşümün gerçekleşmesi durumunda dönem sonu ile Türk lirasına çevrildiği tarih aralığına isabet eden kur farkı kazançları da vergiden istisna edilecek.

ALTIN HESABINI TL’YE DÖNÜŞTÜRENLERDEN VERGİ ALINMAYACAK

Kurumların, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile tamamlanmış ve külüstür altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, açıklanmış minimum süreler dahilinde değerlendirmeleri durumunda, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kurum kazancı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil edinmek üzere bu kapsamda açılan hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar da vergilendirilmeyecek.

Gerek tanıdık olmayan paraların gerekse altın hesaplarının Türk lirasına dönüşme esnasında yabancı paraların veya altın hesaplarının değerlenmesinden bir zarar oluşması halinde bu hasar, kurum kazancının tespitinde dikkate alınacak.

Bu istisnalar, kazançları bilanço esasına göre saptama edilen kazanç vergisi mükellefleri için de geçerli olacak. Bu kapsamda açılan hesaplardan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, istisna edilen tutarlar sebebiyle vaktinde tahakkuk ettirilmeyen vergiler, cinayet ve geç kalma faizi uygulanarak tahsil edilecek.Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir