Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerine zam!

Tarım ve Orman Bakanlığının, “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Bildiri”i, Devlete Ait Gazete’nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğle tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2022 yılı bedelleri belirlendi.

BELGE FİYATLARI NE DEK OLDU?

Buna tarafından, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış evrak bedeli 12 bin 925 lira olacak. Perakende satmak belgelerinin bedeli ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 665 lira, ilçe merkezlerinde 440 lira, diğer mahallerde 160 lira olarak uygulanacak. Açık alkol satış belgeleri için il merkezlerinde ya da büyükşehir belediyesi sınırları içinde 2 bin 775 lira, öteki mahallerde 1065 lira layık ödenecek. Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 6 bin 750 lira diğer mahallerde 6 bin 200 lira bedelle alınabilecek.

TÜTÜN TİCARETİ YETKİ BELGESİ 98 BİN 510 LİRA

“Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22, 23 ve 26. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Bildiri” de Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Laf konusu tebliğle, gelecek sene uygulanacak tesis kurma ve faaliyet uyma belgeleriyle tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri belirlendi. Buna tarafından, tütün işleme tesisi kurma intibak belgesi 98 bin 510 lira, tütün işleme tesisi etkinlik uyma belgesi 197 bin 20 lira, tütün ticareti yetki belgesi 98 bin 510 lira bedelle alınabilecek.

TESİS KURMA DOKÜMAN ÜCRETLERİ

Bakanlığın bir öteki tebliğiyle de 2022’de uygulanacak tütün tesisi kurma, proje tadilatı uyarlama belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri belirlendi. Buna tarafından, tesis kurma adaptasyon belgesi karşılığında sigara üretimi tesisleri için her 100 milyon sigara imal kapasitesi başına 33 bin 108 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 393 lira alınacak.

Proje tadilatı uyarlama belgesi bedeli de sigara üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına niçin olan proje değişiklikleri için 33 bin 108 lira, öteki tütün mamulleri imal tesislerinde ise her 1 tonluk kapasite artışına niçin olan proje değişiklikleri için 393 lira olacak.

Bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 6,16 lira tahsil edilecek.

PURO İTHALATI YETKİ BELGESİ

Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 192 bin 343 lira, söz konusu yetki belgelerinin yıllık zaman uzatımı için 16 bin 138 lira ödenecek. öte yandan, tesis kurma uygunluk belgesi için makaron imal tesislerinde her 100 milyon makaron üretim kapasitesi başına 33 bin 108 lira, proje tadilatı uyarlama belgesi için makaron imal tesislerinde her 100 milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 6 bin 195 lira, her bir piyasaya arz intibak belgesi için de 6 bin 210 lira ödenmesi gerekecek.

Makaron ithalatı uygunluk belgesi için 6 bin 210 lira, bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak da 31,08 lira alınacak.

Yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretinde tesis kurma uyarlama belgesi bedeli, üretim tesisleri için her 100 milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına veya proje tadilatı uygunluk belgesi karşılığında her 100 milyon kağıt üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 17 bin 400 lira olacak.

Piyasaya talep adaptasyon belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir belgesinden 6 bin 210 lira, yaprak sigara kağıdı ithalatı adaptasyon belgesi için 6 bin 210 lira ödenecek. Her 1000 adet yaprak sigara kağıdı için satmak hizmet bedeli 1,28 lira alınacak.

Laf konusu tebliğler, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.

Yorum yapın