Teksas Başsavcısı Ken Paxton aleyhindeki 20 suçlama maddesine bir bakışTeksas Başsavcısı Ken Paxton aleyhindeki 20 suçlama maddesine bir bakış

Teksas’ın Cumhuriyet kontrolündeki Meclisi, GOP Başsavcısı Ken Paxton aleyhine rüşvetten kamu güvenini kötüye kullanmaya kadar değişen 20 görevden alma maddesi yayınladı ve onu görevden alabilecek bir oylama Cuma günü en kısa sürede gerçekleşebilir.

İddialar arasında haciz davalarına müdahale etme girişimleri, emlak müteahhidi Nate Paul’e fayda sağlamak için uygunsuz şekilde yasal görüşler yayınlama ve muhbir çalışanlarını kovma, taciz etme ve onlara müdahale etme yer alıyor. Rüşvet suçlamaları, Paul’ün Paxton’ın ilişki yaşadığı bir kadını yasal yardım karşılığında çalıştırmasından ve Paul’ün Paxton’ın evinin tadilatı için ödeme yaptığı iddiasından kaynaklanıyor. Diğer suçlamalar, eyalet müfettişlerine yalan söylemek de dahil olmak üzere, Paxton’ın bekleyen 2015 ağır menkul kıymetler dolandırıcılığı davasına kadar uzanıyor.

Paxton, suçlamaların “uzun süredir çürütülmüş iddiaları papağan gibi tekrarlayan söylenti ve dedikodulara” dayandığını söyledi.

İşte 20 azil maddesine göz atın:

RESMİ GÖREVİ İHMAL ETMEK

MADDE 1 – Hayır kurumunun korunması

Paxton, başsavcılıktaki çalışanlarını Roy F. & JoAnn Cole Mitte Vakfı tarafından Paul tarafından kontrol edilen kuruluşlara karşı açılan ve Austin hayır kurumuna zarar veren bir davaya müdahale etmeye yönlendirerek hayır kurumlarının kamu koruyucusu olarak hareket etmemekle suçlanıyor. zengin bir bağışçı olan Paul’e fayda sağlama çabası.

MADDE 2 – Görüş sürecinin kötüye kullanılması

Paxton, yazılı yasal görüş bildirmek için resmi yetkisini kötüye kullanmakla suçlanıyor. İddiaya göre çalışanlarına, Paul’ün bazı mülklerinin hacizle satılmasını engelleyen bir görüş hazırlattı. Paxton, bir Senato komitesi başkanından bu görüşü almasını isteyerek eylemlerini gizledi. Ayrıca, çalışanları Paul’e yardım etmek için yasal sonuçlarını tersine çevirmeye yönlendirmekle de suçlanıyor.

MADDE 3 – Açık kayıt sürecinin kötüye kullanılması

Paxton, iddiaya göre ofisinin Paul’e yönelik bir cezai soruşturmanın dosyalarıyla ilgili bir kamu kayıtları talebini işleme koymasına müdahale ederek resmi yetkisini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

MADDE 4 – Resmi bilgilerin kötüye kullanılması

Paxton, başsavcının ofisi tarafından Paul’ün yararına tutulan daha önce açıklanmayan bilgileri uygunsuz bir şekilde elde ederek, kamuyu bilgilendirme yasasını yönetme yetkisini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

RESMİ GÖREVİ İHMAL ETMEK

MADDE 5 – Cammack’in Nişanlanması

Paxton, Paul tarafından yapılan temelsiz bir şikayeti araştırması için avukat Brandon Cammack’i tutarak resmi yetkileri kötüye kullanmakla suçlanıyor. Bu, Cammack’in Paul’e yardım etme çabasıyla 30’dan fazla büyük jüri celbi çıkarmasına yol açtı.

MADDE 6 – Muhbirlerin feshi

Paxton, yasa dışı olduğu iddia edilen eylemlerini kolluk kuvvetlerine bildiren çalışanlara misillemede bulunarak eyaletin muhbirlik yasasını ihlal etmekle ve onları geçerli bir neden veya yasal süreç olmaksızın sonlandırmakla suçlanıyor. Ayrıca, bu çalışanların mesleki itibarlarını lekelemek veya gelecekteki istihdamlarına zarar vermek için kamuya açık ve özel bir kampanya yürütmekle suçlanıyor.

KAMU KAYNAKLARININ YANLIŞ UYGULANMASI

MADDE 7 – Muhbir soruşturması ve raporu

Paxton, çalışanları feshedilen çalışanların muhbir şikayetlerine yönelik düzmece bir soruşturma yürütmeye ve Paxton’ın savunmasında yanlış veya yanıltıcı ifadeler içeren bir rapor yayınlamaya yönlendirerek kamu kaynaklarını kötüye kullanmakla suçlanıyor.

RESMİ GÖREVİ İHMAL ETMEK

MADDE 8 – Uzlaşma Sözleşmesi

Paxton, muhbirlerle kamu fonlarından ödeme sağlayan bir uzlaşmaya vararak, muhbirin şikayetleriyle bağlantılı olarak yaptığı haksız fiilleri gizleyerek resmi yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Uzlaşma, haksız fesih davasını durdurdu ve Paxton’ın avantajına olacak şekilde, duruşmada gerçeklerin ve ifadelerin keşfedilmesini erteledi. Bunun, seçmenlerin 2022’de yeniden seçilmesi hakkında bilinçli bir karar vermesini engellediği iddia ediliyor.

ANAYASAL RÜŞVET

MADDE 9 – Paul’ün, Paxton’ın ilişkisi olduğunu kabul ettiği bir kadını istihdam etmesi

Paul’ün kadını işe alma kararından Paxton’ın yararlandığı iddia ediliyor. Buna karşılık, Paul’ün başsavcılıktan uygun hukuki yardım aldığı veya bu ofise özel erişim sağladığı iddia ediliyor.

MADDE 10 – Paul, Paxton evine tadilat sağlıyor

Tadilatların sağlanması karşılığında Paul’ün, başsavcılıktan uygun hukuki yardım aldığı veya bu ofise özel erişim sağladığı iddia ediliyor.

ADALETİN ENGELLENMESİ

MADDE 11 – Yargı sürecinin kötüye kullanılması

Paxton, aleyhindeki menkul kıymetler dolandırıcılığı davasında adaleti engellemek için süreci kötüye kullanmakla suçlanıyor. Paxton’ın, seçmenlerin onun seçimi hakkında bilinçli bir karar vermesini engelleyerek, bu duruşmayı uzun süre geciktirerek seçmenlerden gerçekleri gizlediği iddia ediliyor.

MADDE 12 – Yargı sürecinin kötüye kullanılması

Paxton’ın menkul kıymet dolandırıcılığı davasında savcıların ödemelerine müdahale eden donör Jeff Blackard’ın davasından Paxton’ın yararlandığı iddia ediliyor. İddiaya göre bu, gerçeklerin ortaya çıkarılması ve duruşmada ifade verilmesi de dahil olmak üzere davayı geciktirdi ve seçmenleri başsavcı için oy kullanırken bilinçli bir karar verme şansından mahrum etti.

RESMİ KAYITLARDAKİ YANLIŞ BEYANLAR

MADDE 13 – Devlet Sermaye Piyasası Kurulu soruşturması

Paxton, eyalet yasasının gerektirdiği bir yatırım danışmanı olarak kurula kaydolmadığına ilişkin soruşturmayla bağlantılı olarak Devlet Menkul Kıymetler Kuruluna yanlış beyanda bulunmakla suçlanıyor.

MADDE 14- Kişisel mali tablolar

Paxton, Teksas Etik Komisyonu’na sunduğu mali beyanlarında mali çıkarlarını tam ve doğru bir şekilde ifşa etmemekle suçlanıyor.

MADDE 15 – Muhbir yanıt raporu

Paxton’ın muhbirlerin iddialarına cevaben ofisi tarafından hazırlanan uzun yazılı raporda çok sayıda yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunduğu veya bulunulmasına neden olunduğu iddia ediliyor.

MADDE 16 – KOMPLO VE KOMPLO GİRİŞİMİ

Paxton, bir veya daha fazla makalede açıklanan eylemleri gerçekleştirmek için başkalarıyla komplo kurmak veya komplo kurmaya teşebbüs etmekle suçlanıyor.

MADDE 17 – KAMU KAYNAKLARININ İSTİSMARI

Paxton, çalışanların kendi yararına ve başkalarının yararına hizmet vermesine neden olarak resmi yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

MADDE 18 – GÖREVİN İHLALİ

Paxton, bir veya daha fazla maddede açıklanan eylemlerde bulunarak kamu yararına aykırı hareket eden kamu görevlilerine karşı Teksas Anayasasını, görev yeminlerini, tüzükleri ve kamu düzenini ihlal etmekle suçlanıyor.

MADDE 19 – GÖREV İÇİN ELVERİŞSİZLİK

Paxton, bir veya daha fazla makalede açıklanan eylemlerin de gösterdiği gibi, göreve uygun olmadığını gösterecek nitelikte, özel veya kamusal görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.

MADDE 20 – KAMU GÜVENİNİN İSTİSMAR EDİLMESİ

Paxton, eyalet hükümetinin yasal işleyişini bozmak ve adaletin adil ve tarafsız yönetimini engellemek için resmi yetkileri kullanmak, kötüye kullanmak veya kullanmamakla, başsavcılığı skandala sürüklemekle ve halkın eyalet hükümetine olan güvenini aşındırmakla suçlanıyor. bir veya daha fazla maddede açıklanan fiiller.Source link

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir