TBMM’de Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve 87 AK parti milletvekilinin imzasıyla gelen Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi.

Buna göre, Nükleer Düzenleme Kurumunun yetki, sorumlulukları ile nükleer zararlar hakkında hukuki sorumluluğu belirleniyor. Düzenlemeyle nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin yürütülecek faaliyetler konusunda genel ilkeler de belirleniyor.

NDK’YA BİLDİRME ZORUNLULUĞU

Teklifle, nükleer enerji ve nükleer maddelerle ilgili herhangi bir faaliyeti yürütecek reel veya tüzel kişiler, Türkiye’nin taraf olduğu nükleer teminat ile ilgili milletlerarası anlaşma ve sözleşmelere uymakla sorumlu olacak. Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler, Nükleer Düzenleme Kurumu’na bildirimde bulunması zorunluluğu getiriliyor.

ATIK TESİSLERİNİN KURULACAĞI SAHA NDK’NIN ONAYINA TABİ OLACAK

Nükleer Düzenleme Kurumundan nükleer tesis, radyasyon tesisi, radyoaktif atık tesisi işletmek ve radyasyon uygulamalarını yürütmek için lisans alınacak. Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri veya radyoatif atık tesislerinin kurulacağı saha Nükleer Düzenleme Kurumu’nun onayına ast olacak.

Nükleer Düzenleme Kurumu, yetkilendirilen kişilere öteki kişiler tarafından verilecek hizmetler ya da emniyet, emniyet ve nükleer güvenceye tesir edebilecek diğer faaliyetler için yetki belgesi alma yükümlülüğü getirebilecek.

ATIKLAR TERK EDİLEMEYECEK

Yetkilendirilen kişiler, faaliyete ilişkin yükümlülükleri sona ermeden, faaliyetin yürütüldüğü yeri ya da tesisi, nükleer maddeyi, radyoaktif kaynağı ya da radyoaktif atığı sahipsiz kalacak şekilde terk edemeyecek.

ATIKLAR ÇEVREYE BIRAKILAMAYACAK

Türkiye sınırları içinde yapılmış ve başvuru süresi dolduğunda menşe ülkeye iade şartı ile ihraç edilmiş radyasyon kaynaklarına, radyoaktif atıkların transit geçişine ve doğal radyoaktif maddelerin bulaşmış olduğu malzemenin ithalatına laf konusu hüküm uygulanmayacak. Radyoaktif atıklar çevreye salınamayacak veya bırakılamayacak.

Radyoaktif atık yönetimi özel hesabından; radyoaktif atık bertaraf tesisi kurulabilecek sahaların belirlenmesi ve ilgili saha çalışmaları, radyoaktif atık bertaraf tesisinin tasarımı, yetki alınması, inşası, işletilmesi, bakımı, kapatılması ve düzenleyici kontrolden çıkarılması, belirtilmiş amaçlara yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri, işlemlerini yapmak üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna (TENMAK) ödeme yapılacak.

PARİS SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Nükleer zararlara ilişkin yasal mesuliyet da düzenleniyor. Buna göre, nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkında bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Paris Sözleşmesi hükümleri uygulanacak.

ANONİM ŞİRKET KURULACAK

İşletenler, 80 milyon avro tutarında sigorta yaptıracak. İşletene, sigorta yaptırma ya da teminat bakış zorunluluğu getiriliyor. Nükleer Teknik Takviye Anonim şirketi kuruluyor.Yorum yapın