SGK ev sahibi olmak isteyenler için kampanya başlattı! İşte SGK’nın faizsiz konut kredisi hakkında merak edilenler

Konut almak isteyenler bankaların kredilerin faiz oranlarını görür görmez hayalinden çoğu zaman vazgeçiyor. İşte bütün bu noktada devreye Sosyal Emniyet Kurumu (SGK) girdi. Bu kapsamda SGK edilgen konut kredisi imkanı tanıyor. Kredi için başvurular devam ederken, dingin krediden sigortalının kendisi ya da geride kalan hak sahibindeki benzer, çocuk, anne veya babalar yararlanabiliyor. Başvurular aracısız Ziraat Bankası şubelerinden yapılabiliyor. Hem kredinin geri ödenmesinde ise kişinin almakta olduğu aylığın dörtte biri oranında kesinti oluyor.

FAİZSİZ EV KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56’ncı maddesi ile mülga 45’inci ve 64’üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Afiyet Sigortası Kanununun 47’nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna tarafından, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara kadar harp ya da vazife malulü olmaları nedeniyle kendilerine aylık bağlananların,Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,Harp ya da vazife malullüğü aylığı almakta iken pasif kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,Yukarıdaki haller dahilinde harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya atama değiştirerek çalışmaya devamlı halk görevlilerinin,İlgili mevzuatına kadar aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi dahilinde çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,684 sayılı KHK dahilinde olan 15 Temmuz Gazilerinin, edilgen konut kredisinden faydalanma hakkı bulunmaktadır.

KREDİDEN YARARLANACAK YARGI SAHİPLERİ ARASINDA ÖNCELİK SIRALAMASI NASIL?

Yargi sahiplerinin talepte bulunması halinde ilk önce;

a) Malulün kendisine,

b) Dingin kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine,

c) Eşi hayatta değilse ya da evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan asgari birisinin babasız aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte yer alan çocuklarına müştereken,

ç) Bu kişiler bulunmadığı takdirde de ilk kez anaya edinmek üzere başlıca veya babasına,

konut sahibi yapmak nedeniyle bir ev ile sınırlı elde etmek kaydıyla Toplu Ev İdaresi tarafından kredi verilmektedir.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dingin ev kredisinden kullanma hakkı bulunanlara “Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Adalet Sahipliği Belgesi” düzenlenmekteydi. Oysa, SGK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aralarında imzalanan “Bilgi Paylaşımına İlişkin Protokol” uyarınca, SGK’dan 5510 sayılı Kanunun4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların “Edilgen Ev Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması” Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kadar aracısız yapılmaktadır. bu nedenle, krediden adet edinmek isteyen yargı sahiplerinin 3/5/2021 tarihinden itibaren SGK göre düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı ev satışından adet edinmek içindoğrudan T.C. Ziraat Bankası ya da T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

KULLANILAN KREDİ BORCU NE ŞEKİLDE TAHSİL EDİLİYOR?

Kredinin yargı sahibince geri ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumunca, adalet sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu aylığının 1/4’ü oranında kesilerek yapılmaktadır.Aylık bağlanmamış ya da aylığı kesilmiş karşılıklı kredi gevşemiş çocukların geri ödemelerinde ise, geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye olarak tahsil edilen aylığının ¼’ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene dek yargı sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılır.Malullerin çalıştığı ulus kurumunda çalışmalarının devam etmesi ve aylıklarını da bu kurumlardan almaları hallerinde, kredi kullanılacak aydan önceki son aylığının ¼’ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve borç bitene değin yargı sahibi tarafından bankaya yatırılmaktadır.

KREDİ BORCU BİTMEDEN AYLIĞI KESİLENLERİN VE AYLIK ALMAYAN ADALET SAHİPLERİNİN BORÇLARI NE ŞEKİLDE TAHSİL EDİLECEK?

Sosyal Emniyet Kurumu, kredi kullananlardan her ne suretle olursa olsun aylığı kesilenlerin aylıklarının kesildiğini ve bakiye borç tutarını Ziraat Bankanın Genel Müdürlüğüne bildirmektedir.Kamu kurumunda çalışan malullerin çalıştığı kurum ile her ne suretle olursa olsun ilişkisinin kesilmesi durumunda ilgili millet kurumu tarafından Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne yazılmış bildirim yapılmaktadır.Aynı şekilde kurumdan aylık almayan ve halen kamu kurum/kuruluşu statüsünde olmayan bir yerde çalışan kredi kullanıcılarının bakiye kredi borcu, kurumdan almış olduğu son aylığının ¼’ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilerek her ayın yirminci günü akşamına dek bankaya, borç bitinceye kadar krediyi kullananlar tarafından yatırılmaktadır.Kredi kullanan adalet sahibinin ölümü halinde, adalet sahibi olan ve aylık almaya aralıksız birey varsa aylıklarının ¼’ü oranında kurumca kesinti yapılmaktadır.Aylığa bağlanan çocuklara müştereken kredi verilmiş ve bunlardan bir veya birkaçının aylığının kesilmiş olması halinde; geri ödeme taksitlerinin tahsilatı aylık almakta olan çocuklardan ¼ oranında kesilmeye devam etmektedir. Aylığı kesilenlerin taksitleri ise son ödenen aylık taksit miktarının %25 fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve bu taksit tutarı kredi borcu tamamlanıncaya değin kendilerince bankaya yatırılmaktadır.Aylık almayan oysa adalet sahibi olan çocukların vefatı durumunda kredi taksitlerinin ödemesi, yargı sahibi olan ve aylık almaya sürekli kişi varsa aylıklarının ¼’ü oranında kurumca kesinti yapılır. Aylık almakta olan adalet sahibinin bulunmaması durumunda ise son ödenen taksit tutarının %25 fazlası aylık taksit kabul edilerek ve varisleri göre bu taksit tutarı kredi borcu tahsil edilinceye kadar ödenmektedir.Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir