Resmi Gazete’de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında halk personeli alımı yer aldı. Buna göre devletin dağıtılmış kurumlarına 564 personelin alınacağı duyuruldu.

Define ve Maliye Bakanlığı sözlü sınav sonuçlarına tarafından taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 avukat ile merkez teşkilatında görev yapacak 33 maliye ve muhasebe ofis personeli, 5 hak büro personeli ile 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve 13 yardım personeli alacak. Adaylar başvurularını 10-21 Ocak tarihleri aralarında e-Devlet yoluyla “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

250 DEFTARLIK BILIRKIŞI YARDIMCISI ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında manâsız yer alan defterdarlık uzman yardımcısı kadrolarına da sözlü imtihan ile 250 tahsis yapılacak. Başvurular 31 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” internet sitesi yoluyla alınacak.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI’NA 10 UZMAN YARDIMCISI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı sözlü imtihan sonucuna tarafından, çeşitli mühendis kadroları ile milletlerarası ilişkiler, iktisat/işletme ve hukuk bölümü mezunları arasından savunma sanayii uzman yardımcısı kadrosuna 10 personel alacak. Başvurular 8- 22 Mart tarihleri aralarında Savunma Sanayii Başkanlığının “www.ssb.gov.tr” internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı yazılmış ve sözlü sınav sonucuna tarafından, taşra teşkilatında abes yer alan il göç uzman yardımcısı kadrolarına 35 personel alımı yapacak. Giriş sınavına 31 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresi üzerinden başvurulacak.

DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, uygulamalı imtihan sonucuna göre, inşaat mühendisi (11), elektrik mühendisi ya da elektrik-elektronik mühendisi (3), makina mühendisi (13), meteoroloji mühendisi (7), harita mühendisi ya da jeodezi ve fotogrametri mühendisi ya da geomatik mühendisi (21), jeofizik mühendisi (4), ziraat mühendisi (4), jeoloji mühendisi veya hidrojeoloji mühendisi (4), bilgisayar mühendisi veya bilgisayar ve yazılım mühendisi (1), maden mühendisi (1) ve orman mühendisi (1) elde etmek üzere toplam 70 mühendis istihdam edecek. Başvurular 17-28 Ocak tarihleri aralarında elektronik ortamda “http://personelalimi.dsi.gov.tr” adresinde yer alan sınav kullanım formunun doldurulması suretiyle yapılacak. Uygulamalı sınava çağrılacak adayların isimleri, sınav yeri, tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 7 Şubat’ta “www.dsi.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Afiyet Bilimleri Üniversitesinin İstanbul Hamidiye Külliyesi ve Ankara Gülhane Külliyesi’ndeki birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 33 koruma ve güvenlik görevlisi ile 25 temizleme personeli alınacak. Kullanım yapmak isteyen adayların “http://www.sbu.edu.tr” adresinde bulunan tatbik talep formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını istenilen belgelerle birlikte 15 gün içinde Afiyet Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekecek. İstanbul’u yeğlemek isteyen adayların Hamidiye Külliyesi’ne, Ankara’yı yeğlemek isteyen adayların ise Gülhane Külliyesi’ne bana kalırsa başvurmaları gerekecek. Adaylar sadece tek bir unvan için bildiri numarası ile tatbik yapabilecek. Birdenbire pozitif bildiri numarası ile tatbik yapıldığı takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

DANIŞTAY’A 5 HİZMETLİ ATANACAK

Danıştay Başkanlığı sözlü imtihan sonucuna göre 5 hizmetli kadrosuna tahsis yapacak.

Başvurular 10-20 Ocak tarihleri aralarında “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.Yorum yapın