Resmi Gazete’de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023’te başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Devlete Ait Gazete’de yayımlandı. Mevzuat değişikliğiyle olağan binalara tarafından enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirtilen bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik eden “Az Daha Sıfır Enerjili Binalar” konseptine geçiş, kademeli olarak zorunlu hale getirilecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI GEREKLI OLDU

Buna tarafından 1 Ocak 2023’ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan bütün binalar enerji performans sınıfı en düşük ‘B’ olacak şekilde inşa edilecek. Keza bu binaların kullandığı enerjinin en düşük yüzde 5’inin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu olacak.

ISI YALITIM MALZEMESİ KALINLIKLARINDA ARTIŞ YAPILACAK

Bu yapıların halen “C” olan asgari enerji performansının “B”ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da asgari 2 santimetre çoğaltma yapılacak. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul’da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara’da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Hem pencerelerin ısı yalıtım değerleri de iyileştirilecek. 1 Ocak 2023’ten itibaren projeleri buna tarafından hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek.

Yorum yapın