Resmi Gazete’de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete’de kayda değer değişikliklere imza atıldı. Yargı Bakanı Abdülhamit Gül’ün yerine Bekir Bozdağ’ın getirilmesi ve TÜİK Başkanının değişmesinin yanı sıra televizyonlarda son dönemde popüler olan yabancı uygunluk içeriklerle ilgili de uyarı çeken gelişmeler yaşandı.

“GEREKEN ADIMLAR ATILACAK”

Genelgeye kadar Türk toplumunun değerlerine aykırı olduğu gözlenen tanıdık olmayan uygunluk içeriklere aleyhinde harekete geçileceği belirtilerek, “Toplumumuzun esas değerlerine tutarsız unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle tanıdık olmayan içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak, -Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin düşünce dünyalarını gaye alan yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek, -Medya yoluyla ulusal ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya karşın açık ya da örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili öteki mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek” ifadelerine yer verildi.

‘MASKE: KİMSİN SEN?’ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

FOX TV’nin geçtiğimiz aylarda yayınlama hayatına geçirdiği ‘Maske: Kimsin Sen?’ adlı program, Türk toplumuna ve gençlere karşın zararlı mesajlar ve göndermelerde bulunduğu gerekçesiyle tenkit yağmuruna tutulmuştu. Hatta programla ilgili RTÜK’e de çok sayıda şikayette bulunulduğu belirtilmişti. Devlete Ait Gazete’de yayımlanan genelgenin bu programa karşın olduğu aktarıldı.

“GENÇLERİN CEHALETTEN KORUNMASI İÇİN TEDBİR ALINACAK”

Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla yayımlanan genelgenin tamamında şu ifadelere yer verildi: “Dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanılmasını tedarik etmek ve muhtemel zararlı etkilerinden korunmak için zorunlu tedbirleri almak elzem ayla gelmiştir. Teknolojik gelişmeleri yakından peşine düşüp takip edip ülkemizi çağın ilerisine taşırken dijital dünyanın faydaları kadar tehdit ve tehlikelerinin de olduğu bilinciyle hareket edilmelidir. Aile, çocuk ve gençlerin hatalı medya içeriklerinden korunmaları ve haklarını ihlal eden uygulamalarla uğraş edilmesi hususu, milletlerarası düzenlemelerle de çözüm üretilmeye çalışılan önemli bir konu haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41 inci maddesi aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımlamış, “Gençliğin korunması” başlıklı 58 inci maddesi ise gençleri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten gözetmek için zorunlu tedbirlerin alınacağını düzenlenmiştir.

“GENÇLERİMİZİN ZİHİN DÜNYASINI GAYE ALAN YAPIMLARA İZİN VERİLMEYECEK”

Ulusal kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek, geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin, sosyal ağ ortamları da dahil bir takım mecralardaki tüm yazılmış, sözlü ve görsel basın ve yayın zararlı içeriklerine maruz kalmaları sonucu maddesel ve zihinsel gelişimlerinin olumsuz etkilenmesini durdurmak adına gereken adımların kararlılıkla atılması gerekmektedir. Bu çerçevede; -Toplumumuzun temel değerlerine tutarsız unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle tanıdık olmayan içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yok edici etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak, -Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin fikir dünyalarını kasıt alan yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek, -Medya aracılığıyla ulusal ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya karşın açık veya örtülü faaliyetlere aleyhinde Tüzük, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek, -Toplumun geneline hitap eden bu cins medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üstünde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi nedeniyle ulusal ve lokal medya organlarının korkutma ve risk oluşturan bu tür yapımlara karşısında ilgili kurum ve kuruluşlar göre zorunlu tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır.

“MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZE UYMAYAN YAPIMLARIN YAYILMAMASINA HASSASİYET GÖSTERİLECEK”

Bu itibarla milli ve manevi değerlerimize uymayan yazılmış, sözlü ve görsel basın ve yayım faaliyetleri yoluyla aile kurumunu, çocukları ve gençliği maksat bölge korkutma ve tehlikelerin yayılımın önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler göre sürecin özenle takibinin ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim. “Yorum yapın