Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi

Yeni sistemde bekâr bir çalışanla evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışan aralarında vergileme açısından bir ayrım olmayacak. AGİ’nin kalkması nedeniyle ücrette azalma olmayacağı gibi çalışanların eline geçen net aidat artacak. Kazanç vergisi istisnasının yanı sıra damga vergisi istisnası da uygulanacak. Damga vergisi istisnası, tüm çalışanların aylık ücretlerine 37,98 Lira üstünlük olarak yansıyacak. İşçiye ödenen net ücretin ilk önce brüt tutarı bulunacak. Brüt miktar üzerinden hesaplanan vergiden minimum aidat için hesaplanan aidat mahsup edilecek. Sabah’ta bulunan habere göre, bu nedenle net ödenti ile çalışanlar da brüt ücretle çalışanlarla aynı avantajdan faydalanacak.

10 Soruda Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi

Gelecek sene 5004 lira olarak belirlenen brüt en az aidat için normalde 675 lira gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. İşte en az aidat zammı ve aidat düzenlemeleri sonrasında net maaş ve AGİ hesaplamalarındaki değiştirme ve maaşa yansımalarına ilişkin tüm detaylar.

10 SORUDA VERGİ MUAFİYETİ

Minimum ücretten kazanç ve damga vergisi alınmamasına karşın düzenleme, tüm aidat ve maaşların minimum aidat tutarı kadar kısmını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ödenti vergisine ilişkin olarak merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1- Asgari geçim indirimi bekâr, evli, çocuklu herkes için kalktı mı?

Vergi gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85’i kazanç vergisinden istisna edildiği için başvuru alanı kalmayan AGİ düzenlemesi yürürlükten kalkıyor. Yeni yıldan itibaren elde edilen kazançlarda asgari geçim indirimi (AGİ) uygulanmayacak. Yeni sistemde bekâr çalışanla evli, eşi çalışmayan, çocuklu aralarında vergi istisnası benzer olacak.

2- AGİ’nin kalkması ücretleri düşürür mü?

Mevcut gerçekte AGİ, ücretten kesilecek kazanç vergisinden kendisi, eşi, çocukları için her sene belirlenen tutarda indirim yapılması esasına dayanıyor, net ücretle birlikte ödeniyor. Çalışanın net ücreti en az indirimi değin artıyor. Bekâr çalışana yüzde 58’i, evli, eşi çalışmayan ve üç çocukluya yüzde 100’ü iade ediliyor. Yeni düzenleme ile en az ücrete kadar kazançlar vergi dışı kaldığı için AGİ’nin iadesi söz konusu olmayacak. AGİ’nin kalkması nedeniyle ücrette bir azalma söz konusu olmayacak. Çalışanların eline geçen net aidat artacak.

3- Asgari ücretliler ücret dilimine takılacak mı?

İşçi, memur ayırımı olmadan bütün çalışanların brüt 5004 liraya kadar olan ücreti gelir vergisi, damga vergisinden muaf olacak. Yeni sistemle asgari ücretli hiçbir çalışan ödenti diliminden etkilenmeyecek. En Düşük ücretli evvelden Eylül, Ekim, Kasım’da ücret ödüyordu. Bundan Böyle ödemeyecek ücret dilimi sebebiyle ücreti düşmeyecek. Gelecek sene uygulanacak minimum ücrete tarafından 5004 liraya kadar olan kısımdan sadece yüzde 14 SGK primi emekçi payı, yüzde 1 oranında işsizlik sigortası fonu işçi primi kesilecek.

4- Vergi istisnası çalışanın kazancını nasıl etkileyecek?

Bugünkü sistemde en düşük ücrete dek olan gelirde vergi istisnası evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar için geçerli. Buradaki ücret istisnası gelir vergisiyle sınırlı. Bekâr çalışandan verginin yüzde 50’si kesiliyordu AGİ olarak. Şimdi tamamı kesiliyor. En Az ücretlinin eline 675 lira pozitif para geçecek. En Az ücrete dek olan bütün çalışanlarda kazanç vergisi istisnası cümbür cemaat için uygulanacak. Damga vergisi istisnası da aylık ücrete 37,98 lira olarak yansıyacak.

5- Vergi indiriminin net ve brüt kazanca yansıması nasıl olacak?

Net ücretin brüt tutarı hesaplanarak vergiden en düşük vergi için hesaplanan ücret mahsup edilecek. Net ücretle çalışan da brüt ücretle çalışan da bu avantajdan yararlanacak.

6- Brüt 5004 lira üstünde örneğin 10 bin lira net ve brüt kazancı olan vergi iadesi alabilecek mi?

Mevcut sistemde 10 bin lira brüt maaşı olan bir çalışanın 1275 lira vergi ödemesi gerekiyordu. Bugünkü sistemle devam edilse en fazla 675.54 lira AGİ bu tutardan düştüğünde ödenecek ödenti 599,46 lira (birincil ödenti dilimi için) olacaktı. Bu durumda 10 bin lira brüt kazancı olan takriben 7824 lira net ücret alacak. Eski sistemdeki AGİ de bunun içinde olacak. Diğer yana 10 bin lira net maaşı olanın brütü takriben 13 bin 987 lira. Gelir vergisi matrahı 1783.44 lira olacaktı. İşçi yasal kesintileri sigorta, damga, işsizlik 3978 lira.

Brütten düşüldüğünde 10 bin 675 lira olacak. Dolayısıyla 675 liralık AGİ (eski sistemde) net maaşa ilave edilmiş oluyor. Net ücretle birlikte veriliyor. Brütte AGİ vergiden kesildiği için aracısız olarak içinde yer alıyor. Net ve brütte AGİ uygulamasının hem bir tebliğle açıklığa kavuşturulması bekleniyor.

7- Gelecek sene kazanç vergisi dilimlerinde bir değiştirme var mı?

Ücret gelirlerine uygulanacak kazanç vergisinin ilk dilimine tabi kazançlar yüzde 33 artırılarak 32 bin liraya yükseltildi. Gelir vergisi oranı yeni yılda 32 bin liraya dek kazançlar yüzde 15, 32 bin ile 70 bin lira arası yüzde 20, 70 bin lira ile 250 bin lira arası kazançlar yüzde 27, 250 bin lira ile 880 bin arası yüzde 35, 880 bin lira üzeri kazançlar yüzde 40 uygulanacak.

8- Yeni en az en az aidat hangi tarihte hesaba yatacak?

Ocak ayı maaşları yeni asgari ücretten yatacak. Peşin ücretler 1 Ocak’ta, peşin almayanlar 1 Şubat’ta maaşlarını 4253 liralık yeni en az vergi üzerinden alacak.

9- Yeni minimum ödenti tazminatlara nasıl yansıyacak?

Ocak ayından itibaren kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacağı için işten ayrılanlar için hesaplamada yeni en düşük ücretin brüt rakamı olan 5.004 lira geçerli olacak.

10-Asgari ücrete yüzde 50.5’lik artış memur, emekliye yeni yılda yapılacak zamma yansır mı?

Minimum ücretteki bu tarihi zam ayrıca özel sektör ayrıca de kamuda ödenti artışını da beraberinde getirecektir. Sürmekte olan toplu meslek sözleşmelerinde yeni en düşük aidat dikkate alınacaktır. Emekli aylığı ve memur maaşları da 2022’de zamlanacak. SSK, Senet-Kur emeklileri 5 aylık enflasyonla yüzde 10’un üzerinde zammı garantilerken asgari ücretteki artış da dikkate alarak yıllık bazda bir iyileştirme yapılması planlanıyor. Tekrar Ocak ayında memurlara toplu sözleşme dışarıya enflasyondaki çoğalma dikkate alınarak ek protokolle zam yapılacak. Ek zammın seyyanen yapılması öngörülürken bunda yeni minimum ödenti tutarının da etkin olması bekleniyor. Kamu çalışanlara ek zam da 15 Ocak’ta maaşlara yansıyacak.

Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi

Yorum yapın