İşverenlere kötü haber: Yargıtay’a göre GPRS kayıtları fazla mesai ispat etmek için delil sayılabilir

Bir ilaç firmasında ilaç ve tıbbi tanıtım mümessili olarak çalışan genç, ayrıldığı işyerinden fazla mesai alacağı olduğu gerekçesiyle İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Mahkeme, davacı satış temsilcisinin hafta içi 07.30’da çalışmaya başlayıp akşam saat 22.00’ye dek çalıştığını, cumartesi günleri de 08.00’den saat 14.00’e kadar çalıştığını, artı çalışma ücretinin ödenmediğini ileri sürerek; alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi.

Davalı şirket sahibi ise davacının mesaisini kendisinin ayarladığını, prim alacağını daha fazla sağlamlaştırmak için kendi isteği ile fazla çalışmasının fazla mesai olarak kabul edilemeyeceğini, kendisine prim ödendiğini ve primlerin muhtemel artı mesai alacağından mahsubu gerektiğini savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme; fazla mesai ücreti alacağının reddine karar verdi.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Kararı şikayetçi satış temsilcisi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda, GPRSS kayıtlarının artı mesaiyi ispatta delil sayılacağı belirtildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Pozitif egzersiz yaptığını bahis eden emekçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını içeren bordro sahteliği kanıt edilinceye kadar muhakkak delil niteliğindedir. Bir diğer anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen pozitif çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Somut olayda, dosya kapsamından, davacının değişmez ücret+ kotaya yan prim usulü ile çalıştığı anlaşılmaktadır. Mahkemece fazla egzersiz yaptığının davacı tarafça kanıt edilemediği gerekçesiyle talep reddedilmişse de davacının artı çalışmalarının daha artı prim elde etmeye karşın olarak yapıldığı davalının zımnen kabulündedir. Davacıyla yapılan meslek sözleşmesi 8. maddesinde alıştırma sürelerini işverenin belirleyeceği, 12. maddesinde ise işçinin ziyaret planlarını işverene arzetmek ve buna adapte etmek zorunda olduğu düzenlemesi mevcuttur.

Şikayetçi delil olarak telefon, GPRS kayıtları, işverene sunduğu raporlar ve şahit beyanlarına dayanmış, telefon GPRS kayıtları ile raporlamalar bir arada değerlendirildiğinde artı çalışma alacağının ispat edeceğini belirtmiştir. Davacı tanıkları davacıyı programında belirttiği gün ve saatte görmüş kişiler olup şikayetçi işi gereği o kadar fazla hekim ve eczacı ile gün içinde kısa süreli tanıtım ve satmak amaçlı görüşmektedir. Telefon GPRS kayıtları celbedilmediği gibi şikayetçi tanıklarının davacıyı kısa zaman görmüş olduğundan beyanlarına haysiyet edilemeyeceği ve sanık şahit beyanlarında davacının egzersiz süresinin 44 saat olup hukuki süreyi aşmadığı dolayısıyla fazla çalışmanın kanıt edilemediği gerekçeleriyle reddi isabetsiz olmuştur. Mahkemece davacıya ait delil kısmında bildirilen telefon GPRS kayıtları, araç kayıtları, işverene haftalık sunulan raporlar celbedilerek bütün deliller birlikte değerlendirilerek artı çalışma alacağı hakkında hüküm kurulması gerekirken yetkisiz tahlil ile yazılmış gerekçeyle talebin reddi isabetsiz olmuştur. Temyiz olunan kararın yukarıda yazılmış sebepten bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.”Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir