İşsizlik için yeni hamle! 6 aydan fazla işsiz olan kişilere devlet desteği

Bu yılın sonuna kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlerin prime başlıca gelir üst sınırına kadarki sosyal emniyet primi patron payını devlet karşılayacak.

Bu kapsamda 1025 lira ile 7 bin 693 aralarında değişen sosyal güvenlik primi patron payı devlet tarafından karşılanacak. Özel sektör işverenleri son 6 aydır işsiz olanlar için bu destekten yararlanacak.

PRİMLERİN YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİYOR

Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş’in haberine kadar hükümet, bayan, genç ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması nedeniyle işverenlere sigorta prim teşviki, takviye ve indirimlerinden yararlanma imkânı sağlanıyor. İŞKUR aracılığı ile bu yıl bahşedilen 4 prim teşvikinin ayrıntılarında ise şunlar yer almaktadır. İşsizlik ödeneği alanları işe bölge işletmeler de prim teşvikinden yararlanacak. İşsizlik ödeneği alanların işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınırsa kalan işsizlik ödeneği süresince en az ücretten hesaplanan priminin (yüzde 1’lik kısmı hariç) tamamı (1676 lira) karşılanacak. İşverene destek sağlanan vakit kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam yargı sahipliği süresinden düşülecek. İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin hukuki süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi ve primlerin hukuki süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR ÖNCELİKLİ

Özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için en az aidat düzeyindeki sosyal emniyet primi işveren paylarının tamamı da (1025 lira) Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca karşılanacak. İlave istihdama teşvik işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacak.

İmalat, bilişim sektöründe ek istihdam teşviki dahilinde 31 Aralık tarihine kadar işe alınacaklar için de her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime başlıca gelir tutarı için ödeyecekleri tüm primler (1876 lira -5004 lira) karşılanacak. Öteki sektörlerde takviye tutarı 1876 lira olacak. Takviye süresi yılsonuna dek istihdam edilen her bir sigortalı için 12 ay olacak. Ama istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın ya da Kuruma belirli engelli olması durumunda takviye 18 ay süreyle uygulanacak.

54 AVUÇ IÇI DEK PRİM DESTEĞİ

İŞKUR bu yıl da gençler, kadınların istihdamını teşvik için 54 avuç içi değin prim desteği verecek. Buna kadar kadar, 31 Aralık tarihine değin işsiz olanları istihdam eden özel sektörün prime esas kazanç üst sınırına kadarki işveren prim payı İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanacak.

Bu kapsamda verilecek yardım 1025 lira ile 7 bin 693 lira aralarında değişecek. Teşvikten yararlanabilmek için, kişinin son 6 aydır işsiz olması, kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın sıradan sigortalı çalışan sayısına ek olarak istihdam edilmesi, özel sektör işvereni olması gerekiyor.

12 AY SÜREYLE DESTEK SAĞLANACAK

Faydalanma süresi ise, 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverene 24-54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri istihdam edene 12-54 ay 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6-30 ay olacak.

Çalışırken, mesleki yeterlilik belgesi alanlar, işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverene de 12 ay süreyle yardım sağlanacak. İŞKUR’a açıklanmış olunması durumunda destek süresi 6 ay daha uzatılabiliyor.

TEŞVİKLERDEN YARARLANAN İŞ YERİ SAYISI 1 MİLYON 820 BİNE ULAŞTI

Sosyal Güvenlik Kurumu da, genç girişimci teşviki zarfında işini kuran 275 binden fazla gence 2,1 milyar lira sigorta prim desteği verildi. SGK aracılığıyla özel sektör işletmelerine bahşedilen prim teşvik, takviye ve indirim uygulaması zarfında geçen sene 50 milyar liraya yakın destek sağlandı.

Teşviklerden yararlanan meslek yeri sayısı da 1 milyon 820 bine ulaştı. BONO-KUR zarfında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primleri 12 ay her tarafında devlet göre karşılanıyor. Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, sigortalı olması gerekiyor. Teşvikten yararlananların brüt en az ücretin yüzde 34,5’i oranındaki 4B sigorta primleri hazine tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda aylık 1234 lira ödeniyor.

Yorum yapın