Hükümet yeni ekonomik tedbirleri devreye alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı ardından kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı temin etmek için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçların devreye alınacağını, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını tamir etmek isteyen vatandaşlara yeni bir mali alternatif sunulacağını kaydetti.

Erdoğan, dövizin olası getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın nasıl işleyeceğini, ihracatçılara karşın yeni düzenlemeleri ve diğer idareli tedbirleri şöyle anlattı:

“İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Diğer Taraftan bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan daha sonra hiçbir vatandaşımızın ‘Kur daha yüksek olacak’ diye mevduatını Türk Lirası’ndan dövize geçirmesine gereklilik kalmayacak.Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza aracısız Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu operasyon sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30’a çıkartıyoruz.Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artmak için buradaki stopajı yüzde sıfıra indiriyoruz. Kurum kazançları üzerindeki ödenti yükünü azaltarak milletlerarası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek nedeniyle ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim planlıyoruz.Katma Layık Vergisi’ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi karşılamak nedeniyle bitmiş düzenliyoruz.Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet talep eder ışık halkası gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler göre yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10’a indiriyoruz.KİT’lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan kazanç paylarına endeksli ulus borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir.Ülkemizde yastık aşağıda 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların mali sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.Kamu bankalarının toplam kredilerinin belirlenmiş bir oranını transparan şekilde her sene duyuru edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır.Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir. Proje bankacılığı konusunda atılacak adımlar hızlandırılacaktır.”

Hükümet yeni ekonomik tedbirleri devreye alıyorYorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir