Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu bu akşam neler olacak? Numan aklanacak mı?

HACI BAYRAM-I VELİ AŞKIN YOLCULUĞU BU AKŞAM NELER OLACAK?

Mahkeme Numan’ı suçlu bulmuştur. Numan bu olayın gerçeği yansıtmadığını ve iftira olduğunu düşünmektedir. Mahkeme delil olmasa dahi kanıt edildiğini savunmaktadır. Bir yandan Tahsin Efendi ortada bir şaibe bile olsa bu şekilde medrese öğretimine devam edemeyeceğini düşünür. Rüstem ise Numan’ı tanımasından nedeniyle bu besbelli ama şaibeye imkan dahi vermez. Ancak Numan ortada olmadığı için sermüderrislik makamına geçmesinin önü açılacaktır. İstemese de bu şart ona fırsat vermiştir.

Numan’ın sermüderrisliği askıya alınmışken bu üstünde ki bela gölgesi nedeniyle medrese derslerinden de yoksun kalacaktır. Numan olayın iç yüzünü ortaya dışında tutmak ve beraat etmek adına her tarafta yüzü yaralı olan adamı; Karaca Halil aramaktadır. Numan’ın derslerine girememesi talebesi Sinan’ı da fazla üzmüş, Peçenek Bey’i Mevlüd Bey’den destek istemiştir. bu vesileyle Ayşe Hatun, Numan ile bir kere daha karşılaşır, eşkıyaların peşine düşer. Olaylar bu şekilde devam ederken Ayşe Hatun ve Altınçiçek’e yolda başka bir eşkıya grubu pusu kurar. Ayşe Hatun bu arbedede yara alır ve babası dışarı çıkmasını yasaklar. öte taraftan Molla Rüstem ise kendini sermüderrisliğe hazırlamaktadır.Yorum yapın