Azerbaycan tezkeresi kabul edilirse TSK, 1 yıl daha bölgede kalacak

Dünya ülkelerinin ilgiyle takip ettiği bölgelerden biri de Karabağ… Azerbaycan’ın bölgedeki zaferinin gerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgenin güvenliğinin sağlanması adına tayin yapıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla TBMM’ye gönderilen tezkerenin kabul edilmesinin ardındaki TSK’nın atama süresinin uzatılması bekleniyor.

“ÜÇLÜ BİLDİRİ” KAPSAMINDA FAALİYETLER SÜRÜYOR

Tezkerede Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarılı ve sahada oluşan yeni şart sonucunda, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020’de imzalanan “Üçlü Ilan”de, bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Tezkerede, uluslararası hukuk ve yasal egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan’a dinç yardım veren Türkiye’nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi ve bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için manâlı girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

“TÜRKİYE’NİN MILLI ÇIKARLARININ GEREĞİ”

Türkiye’nin Rusya ile birlikte oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin tahsis yaptığı Ortak Merkez’in, faaliyetlerine başarıyla devam ettiğine uyarı çekilen tezkerede, Türkiye’nin, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı maddesi sağladığı vurgulandı. TSK personelinin Ortak Merkez’deki görevlerine devam etmesinin, Türkiye’nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve milli çıkarlarının bir gereği olduğuna dikkat çekilen tezkerede, şunlar kaydedildi:

“Bu mülahazalarla 16 Ağustos 2010’da imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Müşterek Takviye Anlaşması’ hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barışma ve istikrarın sağlanması nedeniyle Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde gözetmek ve gözlemek amaçlanmaktadır.

“GEREĞİNİN YAPILMASINI BİLGİLERİNİZE SUNARIZ”

Hudut, şümul, arz ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ortak Merkez’in görevlerinin ifası yönünde yol almak üzere tanıdık olmayan ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara tarafından kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ön görülür. Bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara kadar yapılması için, 17 Kasım 2020 tarihli ve 1272 sayılı Türkiye Büyük Insanlar Meclisi Kararı ile verilen iznin süresinin 17 Kasım 2021’den itibaren bir yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa’nın 92. maddesi gereğince bilgilerinize sunarım.”

Azerbaycan tezkeresi kabul edilirse TSK, 1 yıl daha bölgede kalacak

Yorum yapın