Atıl arazilerin değerlendirilmesine devlet desteği! Tesis kurana yüzde 75 hibe verilecek

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna tarafından, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli elde etmek üzere, yerinde tarımsal imal yöntemleri göstermek suretiyle bitkisel üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin yöntem ve esaslar belirlendi.

ATIL ARAZİLER TARIMA KAZANDIRILACAK

Karar kapsamında hibe ödemeleri, anlamsız bırakılan, durağan durumda bulunan ya da nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri uygulamak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak, iklim değişikliğini dikkate alarak yerinde çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini için yapılacak. İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini çoğaltmak, hasat sonrası kayıpları eksilmek ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya işleme tesisleri hazırlamak, doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, değişiklik değişimi ve güya teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimini artırmak için de hibe verilecek.

PROJE BEDELİNİN YÜZDE 75’İNE HİBE

Yatırım konularına tarafından hibe oranları, proje toplam bedelinin maksimum yüzde 75’i olarak uygulanacak. Hibe ödemelerinden gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak. Hibe desteklemelerinden ulus kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları faydalanamayacak. Diğer millet kurum ve kuruluşlarından aynı konuda hibe desteği sağlanan yatırımlar, Tarım ve Orman Bakanlığı göre yapılan ilk elden destekler hariç almak üzere desteklenmeyecek. Destekleme ödemelerinden, yönetimsel hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı saptama edilen üreticiler, 5 sene süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.Yorum yapın