Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU’DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Gazne Sultanı Mevdud’un vefat haberini bölge Çağrı ve Alparslan, çabuk Büst’e, Şehver ve Mesud’un canını emniyete almaya gitmişlerdi. Şehver’in soğuk ve Bozan’dan yanlamasına tavrıyla karşılaşan Çağrı ve Alparslan’ın tavrı ne olacak? Bozan’ın, Şehver’in bu sözleri korkutma ile söylediğine inanan Alparslan ablasını bu durumdan kurtarabilecek mi?

Sultan Mevdud’u öldürüp Büst’te kontrolü ele geçiren Bozan, kendi devletini mi kuracak? Karaca ağabeyi Bozan’ın reel yüzünü öğrendiğinde hangi tarafta yer alacak? Süleyman, Alparslan ile meslek birliğini sürdürecek mi? Bozan’ın elinde oğlu Mesud ile esir kalan Şehver, kurtuluşları için ne çareler arayacak?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti

Vaspurakan’ın yeni valisi Dukas, ne kararlar alacak? Bu kararlar aleyhinde Kekavmenos ve Diyojen ne yapacak?

Yorum yapın