4 bin 500’ü aşkın sağlık çalışanı 8 Şubat’ta iş bırakıyor! Tutulmayan sözleri protesto edecekler!

Türk Tabipleri Birliği’nin özlük haklarının iyileştirilmesi konusundaki tasarının Meclis’e gelmesi için 26 Ocak-4 Şubat aralığında Beyaz Nöbet’e başlamasının gerisinde Genel Sağlık Durumu İş Sendikası da meslek bırakma eylemi yapacağını duyurdu. Sendikanın sozcu.com.tr’ye ilettiği yazılı açıklamasında, sağlık durumu emekçilerine vadedilen sözlerin tutulması talebiyle 8 Şubat’ta ülke genelinde bir jurnal meslek vazgeçme eylemi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Acele hastalarının, diyaliz hastalarının, gebelerin, kanser hastalarının, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak ve öteki hastalara nöbet düzeninde afiyet hizmeti verilecek şekilde, ülke genelinde meslek vazgeçme eylemleri yapılacaktır” denildi. Genel Sıhhat İş Sendikası’na üye sağlık durumu çalışanlarının sayısı 4 bin 500’ü aşıyor.

”AÇLIK SINIRININ ALTINA MECBURI BIRAKILDIK”

Açıklamada, sıhhat çalışanlarının artan hayat pahalılığı karşısında arzu sınırında yaşamaya zorunlu bırakıldığına aksan yapıldı ve şöyle denildi: “Yoğun egzersiz saatlerine maruz bırakılan, mesleki saygınlığı, huzurlu alıştırma ortamı kalmayan, her an güç tehlikesi ile karşısında karşıya kalan sağlık çalışanları, çoğalan hayat pahalılığı karşısında istek sınırında yaşamaya mecburi bırakıldı. Yaptığı işin, emeğinin, alın terinin karşılığını alamayan sağlık durumu çalışanları için bundan böyle bıçak kemiğe dayanmıştır.”

Siyasi iktidarın sıhhat çalışanlarının taleplerine kulak tıkadığına şive yapılan açıklamada, özlük hakları ile ilgili iyileştirmeler için zorunlu yasal düzenlemelerin de unutturulmaya çalışıldığının altı çizildi. “Sağlık çalışanları artık laf yok, icraat bekliyor” denilen açıklamada, “39 ayrı meslekten 1 milyonu aşkın sıhhat çalışanının tamamını kapsayacak iyileştirme bir an evvel TBMM gündemine gelmeli, sağlık durumu çalışanlarına en düşüğü yoksulluk sınırının üzerinde temel maaş artışı sağlamalı” talebinde bulunuldu.

”KADEMELİ EK GÖSTERGE ARTIŞI YAPILMALI”

Genel Sıhhat-İş Genel Başkanı Derya Uğur, sıhhat emekçilerinin taleplerini maddeler halinde şöyle sıraladı:

Afiyet emekçilerinin ağır ve fena egzersiz koşulları derhal düzeltilmeli.Performans sisteminden vazgeçilip, ilave değil, tek ödeme sistemine geçilmeli; sıhhat emekçilerinin aylık maaşları asgarisi fakirlik sınırı taban alınarak belirlenmelidir. Tüm ek ödemeler emeklilik hesaplamasına dâhil edilmeli.Tüm afiyet emekçilerini kapsayacak derece derece ilave gösterge artışı yapılmalı.Sağlık Durumu emekçilerine zor gösterenlere verilecek olan cezaların caydırıcı olabilmesi adına Genel Sağlık Durumu-İş kadar hazırlanan, TCK’da millet kurum ve kuruluşlarında sıhhat hizmeti sunanlara aleyhinde işlenen bazı suçlara ilişkin özel düzenlemeler taşıyan Sağlıkta Güç Yasa Tasarısı taslağı kanunlaştırılmalı.

”YILLIK 90 GÜN YIPRANMA PAYI HAKKI VERİLMELİ”

Sağlık Durumu emekçilerinin çocuk bakım sorunun çözümü için haftanın 7 günü, 24 saat sürekli hizmet veren huzurevi, kreş ve anaokulu düzenlemesi hayata geçirilmeli.Yeterli sayıda kadrolu ve güvenceli olarak afiyet çalışanı istihdam edilmeli, personel açığı kapatılmalı.Tüm sıhhat emekçilerine geçmişe etkin olarak yıllık 90 gün eskime payı hakkı verilmeli.Covid-19 için bütün sıhhat çalışanlarına iş kazası iş hastalığı kapsamında haklar veren özel bir düzenleme yapılmalı.Sağlık Durumu emekçileri arasında öbür çalışma biçimlerine son verilmeli; kadrolu, güvenceli alıştırma biçimi sağlanmalı.

‘KAMUCU VE HALKÇI SAĞLIK POLİTİKALARI’ VURGUSU

Hizmet kollarında meslek hastalıkları tanımlanarak, ilk önce oluşmalarını engellemek üzere her türlü önlem alınmalı ve tanı, çare ve rehabilitasyon aşamaları ücretsiz ve öncelikli olarak yapılmalı.Bütün sıhhat emekçileri için ruhsal ve maddi olarak onurlu, huzurlu, dinç ve güvenli bir biçimde çalışabilecekleri meslek ortamları sağlanmalı.Sağlığı piyasalaştıran politikalara son verilmeli, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu ve demokrat afiyet politikalarını yeniden hayata geçirilmeli.

Yorum yapın